Menu

TIETOSUOJALAUSEKE

 • REKISTERINPITÄJÄ
  Tmi Mind Miika Summanen, Sulkapolku 9 B 127, 00370 HELSINKI
  Y-tunnus 3255015-4
 • REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
  Miika Summanen
 • REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
  Laadukkaan valmennussuhteen edellytyksenä on, että asiakkaan yhteystietojen lisäksi tausta ja terveystiedot ovat valmentajan tiedossa. Keräämme tietoja, jotta voimme antaa entistä paremman käyttökokemuksen.
 • REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
  Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Personal Trainer & Psyykkinen valmentaja Miika Summasen kanssa, heidän henkilötietojaan käsitellään asiakassuhteen perusteella ja henkilön omalla suostumuksella.
 • REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Asiakkaan nimi, henkilö- ja tai y-tunnus, osoite ja yhteystiedot sekä valmennuksen kannalta oleelliset terveystiedot. Rekisterissä on myös tieto asiakkaan ostamista palveluista.
 • REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot joko asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.
 • HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
  Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa
  tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, jos asioiden käsittely joudutaan siirtämään niiden käsiteltäviksi. Tietoja ei muutoin luovuteta valmennusyrityksen ulkopuolelle.
 • REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään, niiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
 • TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Ota minuun yhteyttä!

Varaa ilmainen konsultaatio! Konsultoinnit suoritetaan joko puhelimitse tai kasvotusten. Konsultaatiossa kartoitan asiakkaan tarpeet ja teen yksilöllisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Soita, laita sähköpostia tai jätä viesti oheisen lomakkeen kautta, niin olen sinuun yhteydessä. Tehdään kimpassa tavoitteistasi totta!

IMG_E8198

miika summanen

+358 44 975 7046

miika.summanen@mindyourbusiness.fi

seuraa minua somessa!

miikamind

miikamind

miikamind

miikamind

mindyourbusiness

mindyourbusiness